หมวดหมู่: ซุบซิบการลงทุน

5443 LiVEx SNSS24


SNSS24 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) วันแรกด้วยราคาเปิด 8 บาท จาก IPO 6 บาท

   นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) พร้อมด้วย ดร. สรรค์ สยามิภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ของ บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น ผู้ให้บริการและบริหารจัดการอาคาร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า SNSS24

ดร. สรรค์ สยามิภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น (SNSS24) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาบุคลากร และการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ เพื่อใช้ในการควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายฐานลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ SNSS24 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ นายสรรค์ สยามิภักดิ์ ถือหุ้น 28.98% นายทวี สยามิภักดิ์ ถือหุ้น 14.18% นายสิริชัย ทุนหิรัญกร และนางสาวฐาปณี จงสืบโชค ถือหุ้นท่านละ 9.66%

    ทั้งนี้ LiVEx เปิดให้ซื้อขายวันละ 1 รอบ ระหว่าง 9.30 –11.00 . ในรูปแบบ Auction ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automatic Order Matching : AOM) และวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVEx ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.live-platforms.com/live-exchange

 

5443

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!