หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

5697 TOP


ไทยออยล์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รศ. ดร. แหลมไทย อาษานอก ที่ปรึกษาด้านการปลูกและบำรุงรักษาป่า นายวิณัฐ คำหม่อม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จ.แพร่ (สจป. 3 สาขาแพร่) นายศักดิ์ชาย ดำรงเจริญ หัวหน้าฝ่ายปลูกป่า สจป. 3 สาขาแพร่ และนายศานิตย์ มณีกาศ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูงและป่าแม่สิน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จำนวน 3,500 ไร่ ในพื้นที่บ้านเปาปม - ดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายอุทัย กาศวิเศษ ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกป่าเพื่อชุมชนบ้านเปาปม - ดงยาง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีการรังวัดพื้นที่ ปักเสาหลักเขต จัดทำทางตรวจการณ์ พร้อมจัดทำโรงเรือนไว้สำหรับเริ่มต้นการปลูกในช่วงฤดูฝน

          นอกจากนั้น ทีมงานยังได้เชิญวิสาหกิจชุมชนคนรักป่าบ้านโคนป่าหิน ซึ่งนำโดยนางจำเนียร ธินวล และว่าที่ ร.ต.หญิง ปานรวีย์ แสงแก่ ประธานและรองประธาน พร้อมนายสัญญา ผาทอง หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และแม่แป๋น และนายภัทรภูมิ พงศ์พานิช เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส มาร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่า เยี่ยมชมพื้นที่ พร้อมจัดทำแปลงสาธิตร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่แปลงปลูกป่าจำนวน 800 ไร่ของตนเองต่อไป 

          ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมงานยังได้เข้าพบประธานวิสาหกิจชุมชนอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชุมชนบ้านนาพูน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชุมชนบ้านนาพูนพัฒนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟออร์แกนิค 100 ปีนาคูหา เพื่อหารือความคืบหน้าในการปลูกป่าในช่วงฤดูปลูกที่จะถึงนี้ ตลอดจนพบปะพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

 

 

5697

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!