หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5700 NL


NL จัดกิจกรรม ‘NL ก่อร่างสร้างความใส่ใจสิ่งแวดล้อม’

          นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรม “NL ก่อร่างสร้างความใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการก่อร่างสร้างป่า ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศและปลูกป่าชายเลน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิม พร้อมปลูกป่าเสริมเพิ่มพื้นที่ป่าใหม่บริเวณอ่าวไทย ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า อีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ NL ให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อเดินหน้าองค์กรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู สมุทรปราการ 

 

 

5700

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!