หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5705 EXIM


EXIM BANK เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

          นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งนำเสนอยุทธศาสตร์และบทบาทของ EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังที่มุ่งสู่บทบาท Green Development Bank มีบริการครบวงจรเพื่อเติมความรู้ เติมโอกาส เติมเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

 

 

5705

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!