หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET71


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 20 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,620.89

8.22

3,566.00

8.09

54.89

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,075.59

6.98

2,383.30

5.41

692.29

นักลงทุนต่างประเทศ

23,855.09

54.15

23,750.38

53.91

104.71

นักลงทุนในประเทศ

13,500.81

30.65

14,352.70

32.58

-851.89

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 20 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

45,227.00

8.69

42,805.68

8.23

2,421.32

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

35,371.89

6.80

33,758.23

6.49

1,613.67

นักลงทุนต่างประเทศ

273,972.63

52.65

273,955.90

52.64

16.73

นักลงทุนในประเทศ

165,834.93

31.87

169,886.65

32.64

-4,051.71

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 20 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

366,947.15

9.07

370,687.86

9.16

-3,740.71

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

274,528.23

6.79

277,866.26

6.87

-3,338.03

นักลงทุนต่างประเทศ

2,139,991.03

52.91

2,205,386.84

54.53

-65,395.82

นักลงทุนในประเทศ

1,263,187.22

31.23

1,190,712.66

29.44

72,474.56

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!