หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 10


หุ้นถูกชอร์ตเซล 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

182,400

1,067,040

3.49%

AAI-R

200

1,160

-

AAV

4,332,600

9,771,878

9.69%

AAV-R

333,300

752,280

0.75%

ACE

51,900

71,622

1.57%

ADVANC

210,300

43,873,800

8.54%

ADVANC-R

195,800

40,727,400

7.95%

AEONTS

7,700

1,231,350

1.58%

AEONTS-R

26,000

4,159,750

5.34%

AH

84,000

1,778,650

3.16%

AH-R

30,400

642,160

1.14%

AIT

40,700

182,454

2.96%

AKR

93,400

81,258

1.34%

AMATA

497,400

11,687,710

4.42%

AMATA-R

448,100

10,594,210

3.98%

AOT

3,679,500

243,795,575

12.49%

AOT-R

6,267,800

412,281,900

21.27%

AP

1,434,900

13,527,595

7.20%

AP-R

751,700

7,105,335

3.77%

ASIAN

49,100

495,910

0.49%

ASK

45,800

703,560

7.47%

ASP

19,700

52,008

1.97%

AU

39,900

349,950

3.76%

AU-R

300

2,640

0.03%

AUCT

98,800

961,900

2.94%

AURA

9,200

121,900

2.80%

AWC

4,404,900

17,984,644

6.63%

AWC-R

23,388,500

95,247,334

35.20%

BA

704,900

13,190,910

13.85%

BA-R

33,000

614,400

0.65%

BAFS-R

8,500

190,890

1.56%

BAM

548,000

4,905,070

8.51%

BAM-R

299,800

2,679,350

4.65%

BANPU

18,603,400

105,284,775

5.68%

BANPU-R

1,980,600

11,399,965

0.61%

BBGI

25,900

137,580

0.55%

BBGI-R

2,800

14,835

0.06%

BBIK

5,500

215,875

0.48%

BBL

509,500

71,097,650

12.26%

BBL-R

9,700

1,353,200

0.23%

BCH

1,161,200

22,720,810

6.90%

BCH-R

2,265,100

44,270,170

13.45%

BCP

234,700

9,604,775

6.72%

BCP-R

42,900

1,748,525

1.23%

BCPG

108,300

715,730

7.50%

BCPG-R

128,200

848,225

8.88%

BDMS

7,289,700

210,304,700

14.41%

BDMS-R

2,515,900

72,863,250

4.97%

BE8

47,900

933,750

1.91%

BEAUTY

290,200

177,022

2.51%

BEAUTY-R

151,500

92,415

1.31%

BEC

27,700

132,486

2.55%

BEM

2,693,200

21,544,895

14.93%

BEM-R

1,331,300

10,636,595

7.38%

BGRIM

523,500

13,865,425

13.95%

BGRIM-R

471,100

12,541,975

12.56%

BH

80,000

19,790,800

4.99%

BH-R

201,900

49,823,900

12.59%

BJC

341,900

7,804,560

3.64%

BJC-R

145,100

3,308,280

1.54%

BLA

276,200

5,829,060

5.70%

BLA-R

147,100

3,104,810

3.04%

BLAND

149,100

99,897

1.80%

BLAND-R

3,224,900

2,150,373

38.96%

BPP

20,300

280,050

3.63%

BPP-R

19,500

269,100

3.49%

BRI

46,500

268,435

1.29%

BSRC

22,700

191,320

0.37%

BSRC-R

12,100

102,080

0.20%

BTG

60,400

1,429,430

3.77%

BTS

2,598,600

15,694,880

7.98%

BTS-R

4,552,800

27,407,745

13.99%

BYD

218,200

553,518

1.43%

BYD-R

80,900

203,458

0.53%

CBG

205,200

14,220,950

7.05%

CBG-R

356,800

24,760,225

12.25%

CCET

51,400

173,672

0.13%

CENTEL

664,100

27,431,850

10.99%

CENTEL-R

726,400

29,962,325

12.03%

CHAYO

248,700

1,006,866

8.52%

CHG

2,227,500

6,670,278

8.49%

CHG-R

844,000

2,535,058

3.22%

CK

307,000

6,822,300

11.53%

CK-R

189,700

4,216,240

7.13%

CKP

1,205,700

4,827,122

5.77%

CKP-R

640,900

2,542,400

3.07%

COCOCO

48,000

612,480

0.15%

COM7

800,600

15,532,890

3.89%

COM7-R

120,400

2,341,930

0.58%

CPALL

3,261,600

191,705,100

8.12%

CPALL-R

2,496,700

146,956,625

6.22%

CPAXT

527,700

15,867,775

6.69%

CPAXT-R

331,000

9,951,600

4.20%

CPF

2,163,200

48,087,660

13.19%

CPF-R

1,728,400

38,574,640

10.54%

CPN

1,078,900

66,480,800

5.83%

CPN-R

5,840,200

359,443,050

31.56%

CRC

322,800

10,508,975

6.13%

CRC-R

1,340,600

43,556,575

25.47%

CV

386,700

150,813

11.75%

DCC

77,800

153,523

1.32%

DCC-R

1,826,200

3,572,112

30.89%

DELTA

652,800

50,310,200

5.63%

DELTA-R

2,921,600

222,766,850

25.21%

DEMCO

6,300

23,900

1.48%

DITTO

54,400

1,058,340

1.46%

DITTO-R

232,000

4,465,070

6.23%

DMT

67,100

827,040

5.87%

DOHOME

451,900

5,596,390

7.32%

DOHOME-R

84,800

1,045,090

1.37%

DUSIT

49,500

528,300

4.54%

EA

2,141,700

56,748,650

13.91%

EA-R

1,505,800

39,718,150

9.78%

EGCO

83,100

9,133,150

6.83%

EGCO-R

32,300

3,565,350

2.66%

EKH

227,600

1,653,600

27.73%

EPG

182,600

1,209,855

4.73%

EPG-R

207,100

1,373,675

5.36%

ERW

1,727,100

8,183,670

9.60%

ERW-R

1,688,900

7,969,188

9.39%

FORTH

39,200

684,470

0.90%

FORTH-R

59,500

1,044,590

1.37%

FSMART

25,200

157,170

1.75%

GFPT

698,000

9,099,740

22.43%

GFPT-R

164,200

2,122,860

5.28%

GLOBAL

299,600

5,050,480

8.89%

GLOBAL-R

266,800

4,481,680

7.91%

GPSC

384,600

19,242,050

14.28%

GPSC-R

910,900

45,484,100

33.81%

GREEN

24,700

30,021

0.19%

GULF

783,500

32,930,075

14.53%

GULF-R

427,700

17,952,100

7.93%

GUNKUL

524,800

1,359,482

5.33%

GUNKUL-R

377,600

981,296

3.84%

HANA

408,100

16,956,575

2.13%

HANA-R

1,072,400

44,150,600

5.59%

HENG

23,400

35,100

1.99%

HMPRO

1,888,200

19,269,640

6.70%

HMPRO-R

3,398,300

34,653,470

12.06%

HTC

62,400

1,049,910

6.17%

HUMAN

20,800

225,310

2.47%

ICC

500

19,750

10.87%

ICHI

122,700

2,212,940

1.47%

ICHI-R

89,200

1,593,650

1.07%

III

79,500

594,720

2.20%

ILM

8,200

171,420

0.89%

ILM-R

4,600

95,710

0.50%

INTUCH

110,800

7,609,725

8.65%

INTUCH-R

237,800

16,328,425

18.56%

IRPC

3,701,800

7,201,787

9.15%

IRPC-R

1,420,200

2,762,840

3.51%

ITC

389,400

8,201,740

10.79%

ITC-R

197,500

4,155,800

5.47%

ITD-R

1,625,000

1,223,410

1.51%

IVL

1,532,500

38,312,500

9.76%

IVL-R

1,061,500

26,518,480

6.76%

JAS

2,660,400

8,738,956

2.93%

JAS-R

3,095,700

10,191,734

3.41%

JMART

1,701,200

23,875,020

15.22%

JMART-R

96,000

1,340,230

0.86%

JMT

1,015,300

18,234,060

4.44%

JMT-R

51,800

936,950

0.23%

JR

2,700

11,664

3.63%

JTS

8,100

564,725

0.78%

JTS-R

7,200

496,800

0.70%

KAMART

700

10,430

0.02%

KBANK

592,300

79,387,900

12.46%

KBANK-R

75,600

10,127,700

1.59%

KCE

515,300

21,482,250

5.92%

KCE-R

1,023,600

42,525,700

11.75%

KCG

33,800

354,900

1.45%

KEX

8,700

35,516

2.48%

KGI

22,400

102,052

5.46%

KKP

214,200

11,293,700

10.25%

KKP-R

225,700

11,880,825

10.80%

KLINIQ

1,300

50,375

0.15%

KSL

290,700

663,284

6.67%

KSL-R

1,033,000

2,350,774

23.69%

KTB

2,022,400

34,784,950

11.85%

KTB-R

939,300

16,127,230

5.51%

KTC

225,900

9,862,075

9.27%

KTC-R

797,600

34,697,225

32.73%

LANNA

82,600

1,244,080

2.15%

LH

6,585,300

45,305,925

9.16%

LH-R

3,393,700

23,350,175

4.72%

LVMH01

46,738

902,043

31.67%

M

48,400

1,604,350

7.12%

M-CHAI

500

26,500

2.30%

M-R

11,600

384,825

1.71%

MAJOR

132,900

1,913,760

12.01%

MAJOR-R

104,400

1,501,060

9.44%

MASTER

56,700

3,663,150

1.39%

MASTER-R

60,600

3,869,350

1.49%

MBK

222,300

3,894,770

5.84%

MBK-R

86,500

1,516,380

2.27%

MC

79,400

978,630

1.32%

MDX

31,000

124,000

1.55%

MEB

9,500

316,975

2.90%

MEGA

31,700

1,271,525

5.47%

MEGA-R

29,300

1,187,000

5.05%

MGC

3,800

18,924

0.89%

MINT

2,010,500

65,149,775

8.83%

MINT-R

4,582,200

148,307,650

20.13%

MTC

505,500

23,382,175

6.06%

MTC-R

2,325,600

106,557,900

27.87%

NER

320,300

1,793,680

9.39%

NER-R

33,200

187,580

0.97%

NEX

1,810,900

8,826,968

0.68%

NEX-R

78,500

417,220

0.03%

NOBLE

34,400

124,354

2.08%

NRF

246,900

1,215,592

5.54%

NSL

100

3,125

-

NUSA

312,100

116,866

1.92%

NYT

91,200

362,506

1.44%

ONEE

367,500

1,342,034

5.82%

ONEE-R

300,500

1,096,082

4.76%

OR

1,733,500

31,454,270

12.14%

OR-R

884,500

16,093,730

6.19%

ORI-R

121,900

744,700

4.50%

OSP

971,600

21,205,950

3.87%

OSP-R

1,901,000

41,441,350

7.57%

PLANB

523,400

4,264,965

7.46%

PLANB-R

529,200

4,334,420

7.55%

PM

29,600

240,010

7.81%

PR9

131,300

2,431,120

3.81%

PRM

196,000

1,463,985

2.85%

PRM-R

2,100

15,750

0.03%

PSH-R

16,100

165,830

2.95%

PSL

735,100

7,400,650

6.25%

PSL-R

495,800

4,971,085

4.21%

PTG

305,800

2,681,820

3.82%

PTG-R

404,200

3,537,485

5.05%

PTL

20,600

216,080

0.48%

PTT

2,661,600

90,494,250

6.60%

PTT-R

846,300

28,774,200

2.10%

PTTEP

497,500

78,891,800

4.06%

PTTEP-R

449,700

71,393,900

3.67%

PTTGC

1,230,300

46,649,075

8.78%

PTTGC-R

3,122,100

118,209,925

22.27%

QH

2,127,000

4,381,620

12.26%

QH-R

324,900

669,172

1.87%

RATCH

381,400

11,060,600

13.34%

RATCH-R

48,200

1,397,650

1.69%

RBF

158,900

1,589,030

3.35%

RBF-R

26,300

263,000

0.55%

RCL

347,900

9,677,100

4.97%

RCL-R

314,900

8,734,225

4.50%

ROJNA

310,300

2,059,865

1.73%

RS

34,900

441,400

4.21%

RS-R

52,000

656,700

6.28%

S

150,200

123,419

5.40%

SABINA

67,900

1,671,670

4.57%

SABINA-R

4,200

103,180

0.28%

SABUY-R

133,000

256,375

0.19%

SAFE

9,900

225,970

0.18%

SAK

224,300

1,244,730

2.04%

SAMART

152,400

989,490

5.36%

SAPPE

20,700

2,068,050

1.87%

SAPPE-R

18,700

1,859,175

1.69%

SAT

70,300

1,073,360

3.73%

SAT-R

142,300

2,169,710

7.55%

SAV

57,600

1,264,780

2.35%

SAWAD

565,100

23,419,850

10.31%

SAWAD-R

879,300

36,426,625

16.04%

SC

95,000

305,900

6.32%

SC-R

100,500

324,552

6.69%

SCAP

16,700

43,842

8.88%

SCB

2,800

298,200

0.04%

SCB-R

68,000

7,251,150

1.08%

SCC

193,700

48,469,000

11.52%

SCC-R

334,200

83,363,900

19.88%

SCCC

700

97,300

2.78%

SCGP

462,900

15,420,875

7.09%

SCGP-R

740,900

24,709,350

11.35%

SGC

214,800

299,188

1.81%

SGP

12,000

94,200

3.39%

SGP-R

166,800

1,304,280

47.05%

SHR

1,292,200

2,847,314

22.28%

SINGER

398,800

3,972,520

9.93%

SINGER-R

17,400

172,800

0.43%

SIRI

6,182,800

10,370,995

7.88%

SIRI-R

2,525,200

4,217,222

3.22%

SIS

23,300

657,800

2.26%

SISB-R

159,500

6,229,350

9.38%

SJWD

219,500

3,047,650

6.41%

SJWD-R

10,400

144,150

0.30%

SKY

84,000

2,121,000

17.07%

SKY-R

9,100

229,775

1.85%

SNNP

28,100

449,600

2.84%

SNNP-R

39,100

622,240

3.95%

SPA

50,400

373,730

1.75%

SPALI

444,600

8,465,470

10.20%

SPALI-R

558,800

10,614,610

12.82%

SPCG

47,300

520,300

4.61%

SPCG-R

136,400

1,486,830

13.30%

SPRC

682,000

5,507,005

3.16%

SPRC-R

1,184,200

9,539,955

5.48%

SSP

42,900

310,675

20.18%

SSP-R

23,400

170,330

11.01%

STA

371,100

6,948,990

4.96%

STA-R

457,200

8,531,290

6.11%

STANLY

2,200

500,800

0.98%

STEC

226,000

2,201,845

16.70%

STEC-R

156,100

1,525,370

11.53%

STGT

355,200

3,967,870

3.38%

STGT-R

42,200

476,860

0.40%

SUPER

170,200

51,060

0.85%

SUPER-R

39,500

11,850

0.20%

SUSCO

132,200

518,626

4.20%

SYNEX

59,000

652,590

3.67%

TASCO

375,200

6,111,810

22.14%

TASCO-R

52,400

848,950

3.09%

TCAP

33,200

1,635,100

2.21%

TCAP-R

26,900

1,323,725

1.79%

TFG

85,800

342,468

1.96%

TFG-R

32,200

129,444

0.74%

THANI

415,800

999,660

12.74%

THANI-R

432,100

1,037,328

13.24%

THCOM

685,000

8,721,460

8.44%

THCOM-R

71,700

920,380

0.88%

THG

51,900

1,985,325

21.58%

THG-R

34,000

1,301,850

14.14%

TIDLOR

1,287,500

26,773,200

12.84%

TIDLOR-R

945,700

19,731,600

9.43%

TIPH

30,600

910,575

17.88%

TISCO

298,000

29,341,050

10.21%

TISCO-R

130,100

12,814,850

4.46%

TKC

28,400

461,620

2.38%

TKN

297,400

3,468,610

5.00%

TKN-R

10,300

119,660

0.17%

TLI

945,900

8,497,135

5.49%

TOA

44,700

1,067,950

2.32%

TOP

497,400

26,190,175

4.32%

TOP-R

1,813,700

95,455,050

15.76%

TPIPL

135,100

183,736

0.92%

TPIPL-R

124,500

169,234

0.84%

TQM

38,400

1,071,650

2.64%

TRP

2,000

22,700

0.86%

TRUE

7,223,900

62,648,450

12.35%

TRUE-R

11,117,800

96,468,630

19.01%

TTA

467,300

3,676,440

2.49%

TTB

21,966,300

38,660,688

15.87%

TTB-R

722,800

1,272,128

0.52%

TTCL

7,700

30,030

1.72%

TTW

140,100

1,246,890

9.00%

TTW-R

46,200

411,180

2.97%

TU

1,457,200

22,248,270

16.54%

TU-R

1,467,900

22,325,790

16.66%

TVO

35,200

781,410

3.78%

TVO-R

38,800

859,920

4.16%

UBE

185,200

157,420

3.28%

VGI

2,582,800

4,279,886

5.93%

VGI-R

2,046,500

3,380,719

4.69%

VIBHA

115,200

260,910

5.34%

WARRIX

73,200

401,550

8.14%

WHA

4,043,700

22,198,950

3.86%

WHA-R

1,639,500

9,017,245

1.56%

WHAUP

311,700

1,252,534

8.24%

WHAUP-R

564,200

2,262,724

14.91%

XO

40,500

1,235,250

1.72%

XPG

4,278,100

5,319,563

3.17%

XPG-R

930,300

1,147,459

0.69%

 

หมายเหตุ

● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!