หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5718 BKGI


BKGI ร่วมงานพิธีประกาศเจตจำนงความร่วมมือในการประชุมนานาชาติด้านจีโนมิกส์ครั้งที่ 19 (ICG-19)

          นางสาวศุภมาส อิศระภักดี (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายภาพร่วมกับนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร, ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเสี่ยวฮาน หวาง (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ในพิธีประกาศเจตจำนงความร่วมมือในการประชุมนานาชาติด้านจีโนมิกส์ครั้งที่ 19 (ICG-19) เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ในการนำการตรวจ Trimethylamine N-oxide (TMAO) ซึ่งได้รับการพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยไบโอเทค และ BKGI ที่สามารถวัดระดับของ TMAO ซึ่งเป็นสารเมตาบอไลต์ ที่ผลิตโดยแบคทีเรียในลำไส้และได้รับการระบุว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ สำหรับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด การนำการตรวจนี้ไปใช้ในระบบการดูแลสุขภาพของไทย จะช่วยในการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ก่อนที่จะมีอาการ ทำให้สามารถดูแลเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม และเฉพาะบุคคล งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

5718

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!