หมวดหมู่: ข่าวสังคม

5737 SMEDB


ธพว. สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดโคมตราเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยผู้แทนธนาคารร่วมจัดโคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 เพื่อสืบสานประเพณีดีงาม ทำนุบำรุงศาสนา และธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

 

 

5737

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!