หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET77


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 21 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,438.22

11.56

3,538.08

9.22

900.14

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,534.78

6.60

2,013.42

5.25

521.37

นักลงทุนต่างประเทศ

18,919.19

49.29

22,069.19

57.49

-3,150.00

นักลงทุนในประเทศ

12,492.60

32.55

10,764.10

28.04

1,728.50

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 21 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

49,665.22

8.89

46,343.76

8.29

3,321.46

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

37,906.68

6.78

35,771.64

6.40

2,135.03

นักลงทุนต่างประเทศ

292,891.82

52.42

296,025.10

52.98

-3,133.28

นักลงทุนในประเทศ

178,327.54

31.91

180,650.75

32.33

-2,323.21

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 21 .. 2567 

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

371,385.36

9.10

374,225.94

9.17

-2,840.58

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

277,063.01

6.79

279,879.67

6.85

-2,816.66

นักลงทุนต่างประเทศ

2,158,910.22

52.88

2,227,456.04

54.55

-68,545.82

นักลงทุนในประเทศ

1,275,679.82

31.24

1,201,476.76

29.43

74,203.06

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!