หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6522 KH Academy


KH Academy ปลื้ม! MINT-ICHI-MAGURO ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ ปูพื้นฐานผู้นำองค์กรยุคใหม่

          สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เดินหน้าจัดโครงการ KH Camp for Next C-Suite ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากคณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะ คุณสมบัติ และวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ ตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ “ESG” ซึ่งโครงการนี้ KH Academy ก็ได้รับการสนับสนุนจากบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT), บมจ. อิชิตัน (ICHI) และ บมจ. มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO) ร่วมเติมพลัง ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับนิสิตนักศึกษาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปูความพร้อมก่อนลงสู่สนามฝึกปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบัน KH Academy อาคารชาญประภา กรุงเทพฯ

 

 

6522

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!