หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET54


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 18 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 18 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

3,714.45

9.77

3,302.79

8.69

411.66

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,266.64

5.96

2,120.95

5.58

145.68

นักลงทุนต่างประเทศ

20,342.67

53.51

22,083.61

58.09

-1,740.94

นักลงทุนในประเทศ

11,691.65

30.76

10,508.05

27.64

1,183.60

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 18 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

39,939.59

8.76

35,861.33

7.86

4,078.27

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

29,414.71

6.45

29,061.06

6.37

353.65

นักลงทุนต่างประเทศ

240,463.19

52.73

260,331.99

57.09

-19,868.80

นักลงทุนในประเทศ

146,196.21

32.06

130,759.33

28.67

15,436.88

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 18 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

435,984.69

8.99

432,191.35

8.91

3,793.35

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

325,502.00

6.71

326,745.71

6.73

-1,243.71

นักลงทุนต่างประเทศ

2,576,094.27

53.09

2,678,122.69

55.19

-102,028.42

นักลงทุนในประเทศ

1,514,683.09

31.22

1,415,204.31

29.17

99,478.78

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!