หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET66


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 19 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 19 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

5,979.06

9.49

6,327.14

10.04

-348.08

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,741.92

5.94

3,649.85

5.79

92.07

นักลงทุนต่างประเทศ

31,249.18

49.58

33,942.06

53.86

-2,692.88

นักลงทุนในประเทศ

22,052.14

34.99

19,103.25

30.31

2,948.88

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 19 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

45,918.65

8.85

42,188.46

8.13

3,730.19

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

33,156.63

6.39

32,710.90

6.30

445.73

นักลงทุนต่างประเทศ

271,712.37

52.35

294,274.05

56.70

-22,561.68

นักลงทุนในประเทศ

168,248.35

32.42

149,862.58

28.87

18,385.76

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 19 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

441,963.76

8.99

438,518.48

8.92

3,445.27

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

329,243.91

6.70

330,395.55

6.72

-1,151.64

นักลงทุนต่างประเทศ

2,607,343.45

53.05

2,712,064.75

55.18

-104,721.30

นักลงทุนในประเทศ

1,536,735.23

31.26

1,434,307.56

29.18

102,427.66

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!