WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

dpu รณรง

นศ.รปศ.DPU เดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

          นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยด้วยการออกไปเลือกตั้ง

aom164