หมวดหมู่: ข่าวสังคม

EXIM BANK เยยมชมกจการTEGH

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่ EEC

        นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (TEGH)ลูกค้า EXIM BANKซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้น ยางแท่ง และน้ำมันปาล์มดิบ ตลอดจนเป็นโรงงานผลิตยางแท่งรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ TEGH เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

EXIM Thailand Visits Rubber Product and Palm Oil Exporter in EEC Area

        Mr. Pisit Serewiwattana (center), President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), with EXIM Thailand’s executives recently visited EXIM Thailand’s client, Thai Eastern Group Holdings Co., Ltd. (TEGH), concentrated latex, block rubber and crude palm oil manufacturer and exporter operating the East’s largest block rubber factory in Chonburi province. Welcomed by Miss Sineenuch Kokanutaporn (second left), Managing Director of TEGH, the two parties discussed and exchanged views on economic situation and international business circumstances.

aom242

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!