WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

photo แอกซอลตาจดสมมนาสรางมลคาเพมศนยซอมสรถยนต

แอ็กซอลตาจัดสัมมนาสร้างมูลค่าเพิ่มศูนย์ซ่อมสีรถยนต์

         บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา ‘งานสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชาวอู่ซ่อมสีและศูนย์บริการ’ จัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเซ็นเตอร์คาร์เพ้นท์ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัลเลอร์เซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และประสิทธิภาพในงานซ่อมสีและตัวถังและงานดูแลรถยนต์ พร้อมสาธิตและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากแอ็กซอลตา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมสีและตัวถังจากศูนย์บริการ และเจ้าของกิจการอู่ซ่อมสีรถยนต์ และช่างชำนาญการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ได้ให้ความสนใจจำนวนมาก ตอกย้ำศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตลอดจนความรู้และทักษะจากวิทยากรผู้ชำนาญการ โรงแรมปุระนคร .นครศรีธรรมราช     

         เนื้อหาการสัมมนาครั้งนี้ อาทิ ระบบเตรียมพื้นผิวก่อนงานพ่นสีและการขัดเคลือบสีหลังการพ่นสี การซีลตะเข็บและกาวกระจก การพ่นน้ำยากันสนิม ระบบงานเตรียมพื้นต่อเนื่อง Non Sanding, Primer, Clear Coat, นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับงานซ่อมสีและตัวถัง

         งานสัมมนา ‘งานสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชาวอู่ซ่อมสีและศูนย์บริการ’ นอกจากเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เทคนิค และนวัตกรรมใหม่ ๆ แล้ว ยังสะท้อนถึงอุตสาหกรรมอู่พ่นซ่อมรถยนต์หรือศูนย์บริการที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะศูนย์บริการระดับสูง สอดคล้องกับปริมาณรถทั้งเก่าและใหม่ที่มีมากขึ้นในภาคใต้ ยกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์สู่มาตรฐานสากล

aom26   

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90