WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

tkubonTK ระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

       เมื่อเร็ว ๆ นี้ พนักงานบริษัทบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล

       ทั้งนี้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่ง TK ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประสบภัยในกรณีต่าง ๆ ทั่วประเทศ

aom451

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1